نفوذ سارقان به داخل منزل را غيرممكن نماييد

– نخستين نكته در زمينه‌ي پيشگيري از سرقت اين است كه هنگام ساخت‌وساز، همان قدر كه به زيبايي ساختمان اهميت مي‌دهيد، به استحكام و ايمني آن نيز توجه كنيد.

– زماني كه خانه را ترك مي‌كنيد، از بسته بودن همه‌ي راه‌هاي ورودي اعم از درها و پنجره‌ها اطمينان حاصل نماييد.

–  اگر تمايل داريد كه پنجره‌ها را باز بگذاريد، حتماً براي آن‌ها حفاظ در نظر بگيريد.

–  بر روي ديوار حياط منزل خود حفاظ مقاوم نصب كنيد. حفاظ را طوري تعبيه كنيد كه اگر تير چراغ برق، علمك گاز، درخت يا ماشيني در كنار آن قرار داشت، سارقان نتوانند از آنها براي ورود به ساختمان استفاده كنند.

–  از زنجير شب‌بند براي پشتِ در استفاده كنيد.

–  هنگام رفتن به مسافرت، از بسته بودن تمام درها از جمله درِ تراس، پاسيو و پشت‌ بام مطمئن شويد.

– از قرار دادن نردبان و چهارپايه در داخل حياط به‌ويژه كنار ديوارها، خودداري نماييد.

–  در صورت خالي بودن فضاي زير درِ ورودي، آن را با استفاده از سنگ يا هر وسيله‌ي محكم ديگر پُر نماييد.

– فضاي خالي زبانه‌ي در را با استفاده از تكه‌اي چوب يا مقواي فشرده شده پُر كنيد تا باز نمودن آن با وسايلي مثل كارت تلفن غير ممكن شود.

– اگر توپي قفل درِ ورودي يا پاركينگ، به صورت برجسته مي‌باشد، حلقه‌اي آهني به دور آن جوش دهيد.

– براي درهاي دولنگه قفل اضافي تعبيه كنيد.

– نسبت به باز ماندن در ورودي و پارگينگ ساختمان خود حساسيت به خرج دهيد.

– اگر در مجتمع زندگي مي‌كنيد، از طريق هماهنگي با همسايه‌ها، مراقبت از ساختمان خود را به نگهبان محله يا سرايدار مورد اطمينان بسپاريد.

–  چنان‌چه منزل شما ويلايي است يا در مجاورت آن، ساختماني نيمه‌ساز وجود دارد، نكات ايمني را با دقت بيشتري رعايت كنيد.

– در صورتي منزل شما در كنار خرابه، گاراژ، بوستان و مكان‌هاي تاريك و خلوت واقع شده است، به ايمني آن اهميت بيشتري بدهيد.