آنسیکس نام طرحی است که به منظور ارائه خدمات حفاظتی و مراقبتی برای اولین بار توسط جمعی از کارشناسان علوم پلیسی و مدرسین موسسه انتظام پلیس پیشگیری با هدف پیشگیری از وقوع سرقت و تعامل بیشتر با عموم جامعه و ارائه خدمات بیشتر در زمینه حفاظت از اموال و اماکن راه اندازی گردیده است.

در راستای تحقق اهداف این مجموعه و تامین امنیت کلیه اماکن طرف قرارداد به صورت مستمر و ۲۴ ساعته؛ کارشناسان انتظامی در ۶ روز اول هر هفته (اعم از تعطیل و غیر تعطیل) پاسخگوی درخواست های مراجعین محترم هستند از این رو طرح حفاظتی و مراقبتی آنسیکس نامگذاری گردید.

در اجرای این طرح با نظارت کارشناسان علوم پلیسی و  انتظامی از اموال و اماکن طرف قرارداد به صورت بی وقفه حفاظت و مراقبت میگردد و با بهره گیری از تجارب کارشناسان ارشد علوم پلیسی از وقوع جرائم پیشگیری می گردد.

ازآنجاکه در اغلب مواقع سارقان و مجرمین در نبود مالکین مرتکب سرقت و انجام اعمال مجرمانه خود می شوند وجود نیروی نگهبان آموزش دیده مجهز به تجهیزات نوین و تیم پشتیبانی ماهر فرصت هرگونه تخلف را از متخلفین سلب می کند.

آنسیکس همواره عهده دار تامین امنیت اموال و اماکن طرف قرارداد می باشد و با ایجاد بستری امن و با اجرای تمهیدات تخصصی و پیش بینی محتاطانه ماموریت های محوله را با موفقیت سپری می نماید.

این وبسایت با تعامل و همکاری شرکت باتیس ایمن آبیدر (بیاکو) راه اندازی و مطالب آموزشی و مقالات  آن با همکاری معاونت اجتماعی نیروی انتظامی با هدف پیشگیری از وقوع جرائم و نیز ارتقاء سطح آموزش همگانی عمومی در این وبسایت منتشر می گردد.

لینک حریم خصوصی وبسایت on6 (آنسیکس)