(نعمتان مجهولتان الصحة والامان)

«دو نعمت مجهولند؛ سلامتی و امنیت.  پیامبر اکرم (ص)»

حوزه فعالیت این مجموعه در ابتدای اجرای این طرح سه استان تهران؛ البرز و قزوین می باشد و با تامین منابع  گسترش دامنه فعالیت ها در  سایر استان ها طی سنوات آتی در طرح توسعه پیش بینی شده است.

مجموعه آنسیکس در نظر دارد با ارائه خدمات مطلوب و تخصصی در زمینه تامین امنیت و حفاظت فیزیکی مراجعین محترم با تمام توان با بهره گیری از تجارب مدیران و کارشناسان انتظامی به شعار “تامین امنیت شما تخصص ماست” جامه عمل بپوشاند و با تامین امنیت حس آرامش را به مخاطبین خود ارائه نماید.