ازآنجاکه همیشه سرقت منازل و اماکن عمومی یکی از شایع ترین نوع سرقت ها محسوب می شود و  عموماً سارقان و مجرمین در نبود مالکین اقدام به اعمال مجرمانه می نمایند لذا این مجموعه با بهره گیری ازتجارب اساتید فن ودستاوردهای علمی در راستای پیشگیری از وقوع جرائمی همچون سرقت اقدام به گماردن نیروی نگهبان و سرکشی از اماکن طرف قرارداد می نماید.