آنسیکس

وقوع سرقت ناشی از عدم بکارگیری نگهبان آموزش دیده

با عنایت به اینکه تامین امنیت مقوله ای تخصصی و نیازمند آموزش های ضمن خدمت و نظارت و سرکشی مستمر می باشد؛ متاسفانه با سطحی نگری و عدم توجه به نکات آموزشی و توصیه های کارشناسان انتظامی و بکارگیری افراد غیر متخصص و فاقد کارآیی در پست های انتظاماتی شاهد بروز حوادثی تلخ و سوء استفاده مجرمین از ضعف های حفاظتی می شویم که یک نمونه از این موارد رد در قالب  گزارشی تصویری در فایل ویدئویی روبرو قابل مشاهده می باشد.

توصیه آنسیکس به شما پیشگیری از وقوع سرقت با بکارگیری نگهبانان آموزش دیده تحت نظارت و پشتیبانی کارشناسان علوم پلیسی می باشد.

2018 © تمامی حقوق این وبسایت برای آنسیکس محفوظ است